Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Łukaszowie

Dodano informacje o wyniku przetargów. Informacje w załączniku.

WÓJT GMINY ZAGRODNO

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Przedmiot przetargu:

l.p.

Nr działki

Powierzchnia (ha)

obręb

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1.

142/44

0,1945

Łukaszów

LE1Z/00013608/3

44 160 zł + podatek 23% VAT

3 500 zł

2.

142/45

0,1990

Łukaszów

LE1Z/00013608/3

45 170 zł + podatek 23% VAT

3 500 zł

3.

142/46

0,2108

Łukaszów

LE1Z/00013608/3

47 820 zł + podatek 23% VAT

3 500 zł

4.

142/47

0,3094

Łukaszów

LE1Z/00013608/3

66 620 zł + podatek 23% VAT

4 000 zł

 

Przetarg na każdą działkę odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno w dniu 08 listopada 2021 r. zgodnie
z kolejnością przedmiotu przetargu: 1/ godz.900, 2/ godz.1000, 3/ godz.1100, 4/ godz.1200.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w odpowiedniej wysokości wskazanej w tabeli
w gotówce,  w terminie do dnia 02 listopada 2021r. włącznie na konto: Urząd Gminy Zagrodno Bank Spółdzielczy w Złotoryi nr 27 8658 0009 0017 3544 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zagrodno oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://zagrodno.i-gmina.pl /w zakładce przetargi.

Szczegółowe informacje dot. przedmiotowych nieruchomości można uzyskać  w Urzędzie Gminy Zagrodno  nr   Tel. 76/ 87 73 396 wew.107 

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.


Data wytworzenia: 2021-09-30 09:28 Autor: Małgorzata Modras Data publikacji: 2021-09-30 09:28 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Modras Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-08 Osoba modyfikująca: Małgorzata Modras
Data stworzenia : 2017-02-23 14:24 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 14:24 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-10-20 20:45 Osoba modyfikująca : Administrator