Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Historia zmian

 • Artykuł : "Oferta Fundacji Archeo w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" stworzono dnia: 2018-03-16 11:51 przez: Ewelina Bachmatiuk
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Modlikowice - Radziechów dz. Nr 178, 432 gm. Zagrodno"." stworzono dnia: 2018-03-16 10:08 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 0050.201.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 marca 2018 r." zmieniono dnia: 2018-03-15 09:26 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 0050.202.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 marca 2018 r." stworzono dnia: 2018-03-14 08:53 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 0050.201.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 marca 2018 r." stworzono dnia: 2018-03-14 08:52 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 0050.200.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 5 marca 2018 r." stworzono dnia: 2018-03-12 11:41 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych we wsi Łukaszów" zmieniono dnia: 2018-03-08 14:01 przez: Kamila Szczepanowska
 • Artykuł : "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych we wsi Łukaszów" zmieniono dnia: 2018-03-08 13:57 przez: Kamila Szczepanowska
 • Artykuł : "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych we wsi Łukaszów" zmieniono dnia: 2018-03-08 13:56 przez: Kamila Szczepanowska
 • Artykuł : "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych we wsi Łukaszów" zmieniono dnia: 2018-03-08 13:53 przez: Kamila Szczepanowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług z zakresu transportu w ramach utrzymania dróg." stworzono dnia: 2018-03-06 11:43 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Podatki i opłaty" zmieniono dnia: 2018-03-05 09:34 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Podatki i opłaty" zmieniono dnia: 2018-03-02 09:38 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Podatki i opłaty" zmieniono dnia: 2018-03-02 09:37 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 0050.199.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 lutego 2018 r." stworzono dnia: 2018-03-01 10:17 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Budżet" zmieniono dnia: 2018-03-01 09:25 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Budżet 2018" usunięto dnia: 2018-02-28 11:14 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Budżet" zmieniono dnia: 2018-02-28 11:14 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Budżet" zmieniono dnia: 2018-02-28 11:10 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Budżet" zmieniono dnia: 2018-02-28 11:09 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Budżet 2018" stworzono dnia: 2018-02-28 11:08 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Budżet" zmieniono dnia: 2018-02-28 11:06 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Budżet" zmieniono dnia: 2018-02-28 11:06 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Budżet" zmieniono dnia: 2018-02-28 11:05 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2017" stworzono dnia: 2018-02-28 08:27 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych" stworzono dnia: 2018-02-21 12:03 przez: Kamila Szczepanowska
 • Artykuł : "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA II nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych" stworzono dnia: 2018-02-21 12:01 przez: Kamila Szczepanowska
 • Artykuł : "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych we wsi Łukaszów" stworzono dnia: 2018-02-21 11:59 przez: Kamila Szczepanowska
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie dz. Nr 581, gm. Zagrodno"." zmieniono dnia: 2018-02-21 09:23 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Redakcja biuletynu" zmieniono dnia: 2018-02-21 09:22 przez: Tomasz Sarkowicz
Data stworzenia : 2017-02-23 12:31 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 12:31 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-22 08:26 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz