Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Historia zmian

 • Artykuł : "Anna Senko" usunięto dnia: 2018-05-30 11:38 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Anna Senko" zmieniono dnia: 2018-05-30 11:37 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Anna Senko" stworzono dnia: 2018-05-30 11:35 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Za 2017 rok" zmieniono dnia: 2018-05-30 11:34 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Za 2017 rok" stworzono dnia: 2018-05-30 11:31 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Rada Gminy" zmieniono dnia: 2018-05-30 11:29 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Rada Gminy" zmieniono dnia: 2018-05-30 11:28 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Rada Gminy" zmieniono dnia: 2018-05-30 11:28 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Zaproszenie do składania ofert na zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 30 000 tyś euro." zmieniono dnia: 2018-05-30 11:20 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Zaproszenie do składania ofert na zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 30 000 tyś euro." stworzono dnia: 2018-05-30 09:47 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Zaproszenie do składania oferty na zadanie: "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zagrodno w sprzęt ratowniczy"." zmieniono dnia: 2018-05-30 09:17 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Klauzula o RODO" zmieniono dnia: 2018-05-28 11:48 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Klauzula o RODO" zmieniono dnia: 2018-05-28 11:46 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Klauzula o RODO" zmieniono dnia: 2018-05-28 11:45 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Klauzula o RODO" zmieniono dnia: 2018-05-28 08:44 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Klauzula o RODO" zmieniono dnia: 2018-05-28 08:42 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Klauzula o RODO" zmieniono dnia: 2018-05-28 08:39 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "RODO" zmieniono dnia: 2018-05-28 08:38 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Klauzula o RODO" zmieniono dnia: 2018-05-28 08:38 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Klauzula o RODO" zmieniono dnia: 2018-05-28 08:37 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Klauzula o RODO" stworzono dnia: 2018-05-28 08:27 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "RODO" zmieniono dnia: 2018-05-28 08:26 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "RODO" stworzono dnia: 2018-05-28 08:25 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Informacja dotycząca budżetu" zmieniono dnia: 2018-05-25 09:48 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Informacja dotycząca budżetu" stworzono dnia: 2018-05-25 09:43 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Informacja dotycząca budżetu" stworzono dnia: 2018-05-25 09:40 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Zaproszenie do składania oferty na zadanie: "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zagrodno w sprzęt ratowniczy"." zmieniono dnia: 2018-05-23 10:38 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Zaproszenie do składania oferty na zadanie: "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zagrodno w sprzęt ratowniczy"." stworzono dnia: 2018-05-23 10:36 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej zadanie: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu dz. 198, 199" zmieniono dnia: 2018-05-22 10:45 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Zaproszenie do składania oferty na zadanie: "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zagrodno w sprzęt ratowniczy"." zmieniono dnia: 2018-05-22 09:58 przez: Tomasz Sarkowicz
Data stworzenia : 2017-02-23 12:31 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 12:31 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-22 08:26 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz