Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Do zakresu działania komisji należą sprawy :

1) szkolnictwa podstawowego, opieki przedszkolnej oraz kształcenia , wychowania dzieci i młodzieży,

2) tworzenia i upowszechniania kultury,

3) kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

4) organizacji zadań ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz pomocy rodzinie,

5) profilaktyki uzależnień,

6) ogłaszania i przeprowadzania referendów,

7) identyyfikowania zagrożeń i patologii społeczych, w tym podejmowanie działań w celu minimalizacji ich skutków,

8) bezpieczeństwa, ładu i porzadku publicznego, ruchu drogowego i ochrony przeciwpozarowej,

9) opiniowanie projektów uchwał w zakresie zagadnień będących przedmiotem zakresu działań komisji


Data wytworzenia: 2018-12-12 10:29 Autor: Administrator Data publikacji: 2018-12-12 10:29 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-12 Osoba modyfikująca: Administrator
Data stworzenia : 2017-02-27 11:25 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-27 11:25 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-30 14:12 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz