Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

OGŁOSZENIE

Drukuj
1 2 3

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Wykaz ten stanowi załącznik do zarządzenia nr 0050.211.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 11 maja 2018 r.

Wójt Gminy Zagrodno
Tadeusz Szklarz


Data wytworzenia: 2018-05-18 09:33 Autor: Kamila Szczepanowska Data publikacji: 2018-05-18 09:33 Osoba udostępniająca na stronie: Kamila Szczepanowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-18 Osoba modyfikująca: Kamila Szczepanowska
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-12 13:46 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz