Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Ogłoszenie

Drukuj
1 2 3

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 t.j. ) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców ( załącznik do zarządzenia nr 0050.154.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 sierpnia 2017 roku).


Data wytworzenia: 2017-08-10 Autor: Kamila Szczepanowska Data publikacji: 2017-08-10 11:25 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-11 Osoba modyfikująca: Tomasz Sarkowicz
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-12 13:46 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz