Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

OGŁOSZENIE

Drukuj
1 2 3

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat (załącznik do zarządzenia nr 0050.173.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 listopada 2017 r.)


Data wytworzenia: 2017-11-16 14:34 Autor: Kamila Szczepanowska Data publikacji: 2017-11-16 14:34 Osoba udostępniająca na stronie: Kamila Szczepanowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-16 Osoba modyfikująca: Kamila Szczepanowska
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-12 13:46 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz