Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

OGŁOSZENIE

Drukuj
1 2 3

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do:
1) sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy (załącznik do zarządzenia nr 0050.188.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 stycznia 2018 r.)
2) sprzedaży w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.189.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 stycznia 2018 r.)
3) sprzedaży w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.190.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 stycznia 2018 r.)
4) sprzedaży w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.191.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 stycznia 2018 r.)
5) dzierżawy w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.192.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 stycznia 2018 r.)


Data wytworzenia: 2018-01-23 12:47 Autor: Kamila Szczepanowska Data publikacji: 2018-01-23 12:47 Osoba udostępniająca na stronie: Kamila Szczepanowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-23 Osoba modyfikująca: Kamila Szczepanowska
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-12 13:46 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz