Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Drukuj
1 2 3

                                                                                                 Załącznik do zarządzenia Nr 0050.141.2017

                                                                                                                                         Wójta Gminy Zagrodno                                             

                                                                                                                         z  dnia 27 kwietnia 2017 r.

                                                                                                                        w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

                                                                                                                           przeznaczonych do sprzedaży

                                                                                                                        w drodze  przetargu

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Lp

Nr działki

Pow. w m²

Nr KW

Położenie

Przeznaczenie w planie

Cena gruntu

1

492

19072

LE1Z/00013604/5

Wojciechów – nieruchomość gruntowa niezabudowana. Kształt działki regularny, wydłużony. Teren położony w niecce, nieogrodzony, na działce znajduje się staw przepływowy ( WsIV) bez urządzeń technicznych, o średnich walorach rekreacyjnych z brzegami porośniętymi drzewostanem – skład gatunkowy : dąb, lipa, klon, brzoza, robinia akacjowa, osika, olcha         ( podszyt czarny bez, głóg). Dojazd do nieruchomości: utwardzona drogą publiczną o znaczeniu lokalnym oraz nieutwardzoną drogą gruntową. Teren jest uzbrojony w sieć energetyczną ( na działce słup energetyczny

Brak planu. Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość stanowi wody otwarte stojące, tereny zieleni izolacyjnej i tereny lasów.

74 900 zł

Termin złożenia wniosku dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

 


Data wytworzenia: 2017-04-27 13:38 Autor: Kamila Szczepanowska Data publikacji: 2017-04-27 13:38 Osoba udostępniająca na stronie: Kamila Kunecka Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-27 Osoba modyfikująca: Kamila Szczepanowska
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-12 13:46 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz