Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Drukuj
1 2 3

                                                                                                 Załącznik do zarządzenia Nr 0050. 142 .2017

                                                                                                                                                               Wójta Gminy Zagrodno                                             

                                                                       z  dnia 28 kwietnia 2017 r.

                                                                                                   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

                                                                                                                           przeznaczonych do sprzedaży

                                                                                                                        w drodze  przetargu

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Lp

Nr działki

Pow. w m²

Nr KW

Położenie

Przeznaczenie w planie

Cena gruntu

1

382

892

LE1Z/00013605/2

Zagrodno – Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym       ( buła wulkanizacja),. Działka ma kształt nieregularny, wąski pas wzdłuż pasa drogi i rzeki Skora. Teren uzbrojony w sieci : energetyczną, wodną, teletechniczną. Teren płaski, w części przylegającej do drogi i opadający ( skarpa ) w części przylegającej do rzeki. Sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i zagrodowej ( po drugiej stronie drogi ) oraz terenów niezabudowanych. Budynek o powierzchni 45,20 m². Stan techniczny zły.

Brak planu.               W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno”  działka ta stanowi tereny zieleni izolacyjnej.

15.700 zł  

Termin złożenia wniosku dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


Data wytworzenia: 2017-05-04 12:08 Autor: Kamila Szczepanowska Data publikacji: 2017-05-04 12:08 Osoba udostępniająca na stronie: Kamila Kunecka Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-04 Osoba modyfikująca: Kamila Szczepanowska
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-12 13:46 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz