Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Do zadań stanowiska ds. informatyzacji urzędu należy:
 

1) administrowanie siecią komputerową i programami, 
 

2) nadzór nad prawidłowym tworzeniem kopii danych umożliwiających ichodtworzenie w 
 

przypadku awarii oraz ich archiwizowaniem, 
 

3) prowadzenie antywirusowych kontroli oprogramowania, 
 

4) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i użytkowaniem sprzętu komputerowego na 
 

poszczególnych stanowiskach pracy, 
 

5) wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w urzędzie, 
 

6) doradztwo pracownikom urzędu w sprawach związanych z obsługąkomputerów i 
 

programów, 
 

7) zabezpieczenie danych w systemach informatycznych poprzez wdrożenie i eksploatację 
 

stosownych środków technicznych zapewniających ochronę danych osobowych przed 
 

nieuprawnionym przetwarzaniem, 
 

8) prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w systemach 

 

informatycznych, 

 

9) nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych- administrator 
 

bezpieczeństwa informacji 
 

10) wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej, 
 

11) redakcja Gazety Gminnej, 
 

12) prowadzenie i aktualizacja strony internetowej gminy,

Data stworzenia : 2017-02-27 20:53 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-27 20:53 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-27 20:54 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz