Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Udostępnienie spisu wyborców

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 roku o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze dotyczącą możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz o terminie losowania

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja Wójta w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Data stworzenia : 2020-02-12 11:50 Autor : Halina Sowińska Data publikacji : 2020-02-12 11:50 Osoba udostępniająca na stronie : Halina Sowińska Data ostatniej modyfikacji : 2020-04-22 08:57 Osoba modyfikująca : Halina Sowińska
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz