Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

INFORMACJA O WYNIKU NABORU W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, 59-516 ZAGRODNO 52 na stanowisko ds. poboru podatków i opłat

Drukuj
1 2 3

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Hajduk zamieszkała w Łukaszowie.


Uzasadnienie wyboru:

Pani Anna Hajduk spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Test i rozmowa kwalifikacyjna potwierdziły przydatność kandydata na w/w stanowisko.

 

Wójt Gminy
Tadeusz Szklarz

 

Zagrodno, dnia 25.01.2017 r.


Data wytworzenia: 2017-01-25 Autor: Izabela Kosiorowska Data publikacji: 2017-01-25 11:53 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-28 Osoba modyfikująca: Tomasz Sarkowicz
Data stworzenia : 2017-02-23 13:55 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:55 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-16 22:22 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz