Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Interpelacja OR.0003.63.2021 z odpowiedzią - radny Jan Łuc

Interpelacje OR.0003.58.2021 do OR.0003.59.2021 i OR.0003.61.2021 do OR.0003.62.2021wraz z odpowiedziami - radny Tomasz Herbut

Interpelacje OR.0003.56.2021 do OR.0003.57.2021 wraz z odpowiedziami - radna Ewa Sitko

Interpelacje OR.0003.55.2021 wraz z odpowiedziami - radna Halina Pawlus

Interpelacja OR.0003.54.2021 z odpowiedzią - radna Danuta Kuźniar

Interpelacje OR.0003.50.2021 do OR.0003.53.2021 wraz z odpowiedziami - radny Tomasz Herbut

Interpelacja OR.0003.49.2021 z odpowiedzią - radna Halina Pawlus

Interpelacja OR.0003.48.2021 z odpowiedzią - radny Bartosz Kunecki

Interpelacja OR.0003.47.2021 z odpowiedzią - radna Danuta Kuźniar

Interpelacja OR.0003.46.2021 z odpowiedzią - radny Bartosz Kunecki

Interpelacja OR.0003.45.2021 z odpowiedzią - radna Anna Senko

Interpelacja OR.0003.44.2021 z odpowiedzią - radna Anna Senko

Interpelacja OR.0003.43.2021 z odpowiedzią - radna Danuta Kuźniar

Interpelacja OR.0003.42.2021 z odpowiedzią - radna Izabela Grabka

Interpelacja OR.0003.41.2021 z odpowiedzią - radny Tomasz Herbut

Interpelacja OR.0003.40.2021 z odpowiedzią - radny Tomasz Herbut

Interpelacja OR.0003.39.2021 z odpowiedzią - radny Tomasz Herbut

Interpelacje radnych OR.0003.15.2021 do OR.0003.38.2021 wraz z odpowiedziami

Interpelacja OR.0003.14.2021 z odpowiedzią - radny Stanisław Olechowski

Interpelacja OR.0003.13.2021 z odpowiedzią - radny Paweł Keklak

Interpelacja OR.0003.12.2021 z odpowiedzią - radny Paweł Keklak

Interpelacja OR.0003.11.2021 z odpowiedzią - radna Ewa Sitko

Interpelacja OR.0003.10.2021 z odpowiedzią - radny Tomasz Herbut

Interpelacja OR.0003.9.2021 z odpowiedzią - radny Tomasz Herbut

Interpelacja OR.0003.8.2021 z odpowiedzią - radny Tomasz Herbut

Interpelacja OR.0003.7.2021 z odpowiedzią - radny Tomasz Herbut

Interpelacja OR.0003.6.2021 z odpowiedzią - radny Jan Kotylak

Interpelacja OR.0003.5.2021 z odpowiedzią - radny Tomasz Herbut

Interpelacja OR.0003.4.2021 z odpowiedzią - radny Jan Łuc

Interpelacja OR.0003.3.2021 z odpowiedzią - radny Piotr Siwak

Interpelacja OR.0003.2.2021 z odpowiedzią - radny Piotr Siwak

Interpelacja OR.0003.1.2021z odpowiedzią - radny Piotr Siwak

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2021-07-16 07:43 Autor : Data publikacji : 2021-07-16 07:43 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-07-16 12:17 Osoba modyfikująca :