Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 29 lat, gruntów położonych w obrębie Łukaszów, w gminie Zagrodno

Aktualizacja - dodano informację o wyniku przetargu (29.06.2022 r.)

WÓJT GMINY ZAGRODNO

ogłasza

Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 29 lat,  gruntów położonych w obrębie Łukaszów,  w gminie Zagrodno, w powiecie złotoryjskim w województwie dolnośląskim stanowiących własność Gminy Zagrodno Przedmiot przetargu:

  1. Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/31, obręb Łukaszów o pow. 18,2926 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 294 511,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 58 900,00 zł.
  2. Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/32, obręb Łukaszów o pow. 12,0098 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 193 358,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 38 670,00  zł.
  3. Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/33, obręb Łukaszów o pow. 19,2487 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 309 904,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 61 900,00 zł.
  4. Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/34, obręb Łukaszów o pow. 16,7598 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 269 833,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 53 900,00 zł.
  5. Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/35, obręb Łukaszów o pow. 76,6996 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 1 234 864,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 246 900,00 zł.

Przetarg na dzierżawę każdej działki odbędzie się w  siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno w dniu 24 czerwca 2022 r. zgodnie z kolejnością przedmiotu przetargu: 1/ godz.0800, 2/ godz.0900, 3/ godz.1000, 4/godz.1100,5/godz.1200.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości wskazanej w opisie poszczególnych nieruchomości w terminie do dnia 22 czerwca 2022r. włącznie na konto: Gminy Zagrodno, Bank Spółdzielczy w Złotoryi  nr 27 8658 0009 0017 3544 2000 0040  z adnotacją „Wadium - przetarg na dzierżawę gruntów:  Działka nr ……… o pow. ……, obręb Łukaszów”

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno, strona internetowa Urzędu Gminy Zagrodno: www.zagrodno.eu oraz Biuletyn Informacji Publicznej: http://zagrodno.i-gmina.pl /w zakładce przetargi/.

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Zagrodno w godzinach jego urzędowania, pok. nr 23 lub telefonicznie 76 877 33 96 wew.107. Wszelkie zapytania dotyczące warunków przetargu i dzierżawy nieruchomości należy kierować w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Zagrodno, lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.


Data wytworzenia: 2022-04-21 14:25 Autor: Monika Dyrkacz Data publikacji: 2022-04-21 14:25 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Dyrkacz Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-29 Osoba modyfikująca: Mateusz Iwiński
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2017-02-23 14:24 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 14:24 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2022-07-01 21:19 Osoba modyfikująca : Administrator