Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Nabór uzupełniający na rachmistrza spisowego

Wójt Gminy Zagrodno Karolina Bardowska - Gminny Komisarz Spisowy w Zagrodnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydata na rachmistrza spisowego wykonującego czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany do dnia 30 września 2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert do Urzędu Gminy Zagrodno mija 9 sierpnia 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Data wytworzenia: 2021-08-03 08:19 Autor: Jakub Jagiełło Data publikacji: 2021-08-03 08:19 Osoba udostępniająca na stronie: Jakub Jagiełło Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-06 Osoba modyfikująca:
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2017-02-23 14:24 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 14:24 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-08-24 20:21 Osoba modyfikująca : Administrator