Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Podatki 2023

Podatek od nieruchomości:
Uchwała nr LXI.355.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022, poz. 5295)
https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2022/5295/akt.pdf

Podatek rolny:
185,1250 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych
370,2500 zł od 1 ha gruntów pozostałych
obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, która wyniosła 74,05 zł za 1 dt (M.P. z 2022, poz. 995).
https://www.monitorpolski.gov.pl/M2022000099501.pdf

Podatek leśny:
71,0996 zł od 1 ha
obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wyniosła 323,18 zł za 1 m3 (M.P. z 2022, poz. 996).
https://www.monitorpolski.gov.pl/M2022000099601.pdf

Podatek od środków transportowych:
Uchwała nr LXI.356.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022, poz. 5296)
https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2022/5296/akt.pdf


Data wytworzenia: 2022-11-23 10:27 Autor: Administrator Data publikacji: 2022-11-23 10:27 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-23 Osoba modyfikująca: Administrator
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2017-02-23 14:24 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 14:24 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-08-24 20:21 Osoba modyfikująca : Administrator