Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

BUDŻETU, FINANSÓW, INFRASTRUKTURY GMINY, PLANOWANIA

Skład osobowy Komisji:

1. Stanisław Olechowski – Przewodniczący Komisji
2. Franciszek Szklarz – Zastępca Przewodniczącego
3. Danuta Kuźniar – członek
4. Anna Senko – członek
5. Jan Łuc – członek
6. Halina Pawlus – członek
7. Tomasz Herbut – członek
8. Jan Kotylak – członek
9. Paweł Keklak – członek
10. Paweł Kalinowski –członek
11. Bartosz Kunecki – członek 


Do zakresu działania komisji należą sprawy :

1) opiniowania projektów uchwał budżetowych oraz zmian w budżecie,

2) opiniowanie projektów uchwał okołobudżetowych będących przedmiotem obrad Rady Gminy, w tym :

a) projektów uchwał w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

b) projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,

3) opiniowania gospodarki finansowo - ekonomicznej gminy i wniosków komisji problemowych dotyczących wydatkowania środków budżetowych, w tym sprawozdań z wykonania budżetu,

4) przedstawiania opinii i wniosków oraz propozycji rozstrzygnięć w sprawach finansowych gminy,

5) przedstawiania zasad finansowania zadań własnych gminy i współpraca w tym przedmiocie z Wójtem Gminy i innymi komisjami rady,

6) opiniowania projektów uchwał w zakresie zagadnień będących przedmiotem zakresu działań komisji,

7) sprawowania zadań kontrolnych w ramach przydzielonych kompetencji,

8) w zakresie działań na rzecz rozwoju i budowy, inicjowanie budowy małej architektury oraz infrastruktury gminnej, szczególnie dróg,

9) w zakresie współdziałania z organizacjami samorządu rzemieślników oraz rozwoju handlu i usług,

10) w zakresie tworzenia i opiniowania planów przedsięwzięć gospodarczych.


Data wytworzenia: 2018-12-12 10:24 Autor: Administrator Data publikacji: 2018-12-12 10:24 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-07 Osoba modyfikująca:
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2017-02-27 11:25 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-27 11:25 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2022-10-06 12:02 Osoba modyfikująca :