Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

ROLNICTWA,OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI ODPADAMI, GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM

Skład osobowy Komisji:

1. Danuta Kuźniar – Przewodnicząca Komisji
2. Bartosz Kunecki – Zastępca Przewodniczącego
3. Jan Łuc – członek
4. Paweł Keklak – członek
5. Halina Pawlus – członek
6. Ewa Sitko -  członek
7. Paweł Kalinowski - członek


Do zakresu działania komisji należą sprawy :

1) działań na rzecz ochrony i gospodarowania zasobami i tworami przyrody,

2) ochrony środowiska naturalnego, a zwłaszcza :

a) działań i inicjatyw z dziedziny ekologii, ochrony wód i przyrody,

b) inicjowanie i opiniowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Edukacji Ekologicznej

c) rozwoju rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony roślin,

d) przeznaczenia gruntów rolnych i zadań pochodnych

3) w zakresie gospodarki gruntami stanowiącymi mienie komunalne gminy,

4) gospodarowania zasobami lokalowymi oraz kształtowania polityki mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa czynszowego i socjalnego,

5) inicjowanie działań w zakresie gospodarki wodo-kanalizacyjnej i rozbudowy sieci gazowej,

6) funkcjonowania samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych,

7) promocji gminy i rozwoju polityki informacyjnej turystyki,

8) opiniowania projektów uchwał, propozycji oraz długoplanowych planów i programów Gminy w zakresie zagadnień tematycznych komisji


Data wytworzenia: 2018-12-12 10:29 Autor: #<User:0x00007f381ca9dcc8> Data publikacji: 2018-12-12 10:29 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-08 Osoba modyfikująca: Kamila Szczepanowska
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2017-02-27 11:25 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-27 11:25 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2022-10-06 12:02 Osoba modyfikująca :