Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

INFORMACJA Przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno o sesji Rady Gminy Zagrodno, na której przedstawiony zostanie Raport o stanie Gminy Zagrodno za 2022 rok wraz z debatą, w której mieszkańcy mają możliwość wzięcia udziału.

INFORMACJA Przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno o sesji Rady Gminy Zagrodno, na której przedstawiony zostanie Raport o stanie Gminy Zagrodno za 2021r. wraz z debatą, w której mieszkańcy mają możliwość wzięcia udziału.

RAPORT O STANIE GMINY ZAGRODNO ZA 2021 ROK

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Zagrodno 2021 – 2025

Dotacje na usuwanie wyrobów azbestowych w 2021 r.

Tymczasowy numer do GOPS

Tymczasowy numer telefonu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zagrodno z siedzibą w Radziechowie -  889 331 310.

Uwaga Kierowcy!

Informujemy, że w dniu 18 grudnia 2020 r. w godzinach od 11:00 do 16:00 na odcinku autostrady A-4 od zjazdu Krzywa do zjazdu Pietrzykowic planowany jest  protest kierowców  samochód ciężarowych. Podróżujących w tym dniu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Aktualizacja !

Według otrzymanych informacji protest prawdopodobne odbędzie się w innym terminie. Informację będą przekazywane na bieżąco.

Raport o stanie Gminy Zagrodno za 2019 rok

Debata nad Raportem o stanie Gminy Zagrodno za rok 2019

Debata nad Raportem o stanie Gminy Zagrodno.

Debata nad raportem o stanie Gminy Zagrodno za rok 2019  odbędzie się podczas sesji  Rady Gminy Zagrodno, która odbędzie się  27 sierpnia 2020 r. o godzinie 8:00 w świetlicy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie. 

W debacie nad  raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy  gminy.  Mieszkaniec, który chciałby  zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Gminy  Zagrodno pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20  osób, najpóźniej  w dniu poprzedzającym sesję w sekretariacie Urzędu Gminy Zagrodno  do godziny 15:00. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Program Aktywna integracja

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotoryi w sprawie szkolenia dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny

Informacja o pracy Urzędu Gminy

12 czerwca 2020 r. Urząd Gminy nieczynny. Dyżur Urzędnika Wyborczego

W piątek 12 czerwca 2020 roku Urząd Gminy w Zagrodnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

W godz. 9.00 - 12.00 -  dyżur Urzędnika Wyborczego.

Ulotka - Nie daj się oszukać!

ARIMR dopłaty 2020 - nowy termin składania oświadczeń

Aplikacja Kwarantanna domowa i inne informacje dla osób potrzebujących pomocy objętych kwarantanną domową oraz dla wolontariuszy

Komunikat dotyczący pracy ARiMR

Apel Sanepidu o pozostanie w domach

Komunikat KRUS

Urząd Gminy Zagrodno zamknięty do odwołania

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Zagrodno,

od 16 marca  2020 roku Urząd Gminy Zagrodno zostaje zamknięty do odwołania.

Obsługa interesantów będzie odbywać się wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Kontakt telefoniczny: 76 8773396

Podatki (wymiar) wew.122

Opłaty – podatki, śmieci wew.110

e-mail: ugzagrodno@zagrodno.eu

Kwalifikacja wojskowa nie odbędzie się

Kwalifikacja wojskowa nie odbędzie się

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. informujemy , że kwalifikacja wojskowa nie odbędzie się.

Tracą ważność wezwania wysłane do mężczyzn zameldowanych na pobyt stały i czasowy , trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Zagrodno,  którzy mieli zgłosić się do kwalifikacji wojskowej w dniu 18 marca 2020 r.  w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Zacisze” w Złotoryi, ul. Kolejowa 4.

 

 

Odwołane szkolenie w dniu 17 marca 2020 roku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi informuje, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2  w trosce o bezpieczeństwo uczestników, szkolenie dla ubojowców, które miało odbyć się 17. marca 2020 roku o godz. 10.00  w Zagrodnie zostaje odwołane.

Uczestników szkolenia, którzy zapisali się na listę chętnych poinformujemy drogą telefoniczną.

Informacja o pracy Urzędu Gminy Zagrodno

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 0050.22.2020 z dnia 11.03.2020 informujemy, iż Urząd Gminy Zagrodno będzie nieczynny dla interesantów.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i realnym zagrożeniem zachorowań, Gmina Zagrodno ogranicza przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy.
Od dnia 11.03.2020 nie będzie możliwe załatwianie spraw bezpośrednio w referatach, a jedynie w specjalnie w tym celu stworzonym Biurze Obsługi Interesantów. Pisma odbierane będą od petentów na parterze zaraz przy wejściu do budynku Urzędu Gminy. Zawieszono również pracę kasy, a wszelkie wpłaty na konta urzędu gminy przyjmowane będą wyłącznie w formie opłat bezgotówkowych.

Informacja o szkoleniu dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania uboju zwierząt gospodarskich na własny użytek

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch w związku z rosnąca liczbą zakażeń koronawirusem

Zarządzenie Wójta Gminy Zagrodno w sprawie odwołania skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Zagrodno

Ptasia grypa - Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej

Zarządzenie Wójta Gminy Zagrodno w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy

W czwartek 13 lutego 2020 roku Urząd Gminy w Zagrodnie będzie nieczynny

Rozporządzenie Wojewody Dolnoślaskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów legnickiego i złotoryjskiego

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2020-01-17 14:36 Autor : Data publikacji : 2020-01-17 14:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-06-16 12:32 Osoba modyfikująca : Kamila Szczepanowska