Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

NSP 2021

 • Nabór uzupełniający na rachmistrza spisowego

  Wójt Gminy Zagrodno Karolina Bardowska - Gminny Komisarz Spisowy w Zagrodnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydata na rachmistrza spisowego wykonującego czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

  NSP 2021 jest przeprowadzany do dnia 30 września 2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

  Termin składania ofert do Urzędu Gminy Zagrodno mija 9 sierpnia 2021 r.

  Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  - mieć ukończone 18 lat,
  - cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  - posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  - posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  - nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Rozwiń artykuł Nabór uzupełniający na rachmistrza spisowego
 • Informacja

  W związku z ogłoszonym naborem na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego, informujemy iż rachmistrz otrzyma wynagrodzenie za każdą spisaną osobę w gospodarskie domowym, a nie za gospodarstwo domowe

  Kwestię wynagrodzenia rachmistrza ujmuje obowiązująca obecnie ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (DZ.U. poz. 1775 z późn. zm.), w art. 36 ust.4:

  Wynagrodzenie rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, ustala się, w zależności od metody przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości:

  1) 7 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób;

  2) 4 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.

  4a. W przypadku rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, który z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym przeprowadza zarówno wywiady bezpośrednie, jak i wywiady telefoniczne, jego wynagrodzenie stanowi suma ustalonych na podstawie ust. 4 wynagrodzeń za przeprowadzenie tych wywiadów.

  4b. Jeżeli rachmistrz spisowy, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, rozpoczyna zbieranie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym metodą:

  1) wywiadu bezpośredniego, a kończy zbieranie tych danych metodą wywiadu telefonicznego,

  2) wywiadu telefonicznego, a kończy zbieranie tych danych metodą wywiadu bezpośredniego

  – wynagrodzenie przysługuje tylko za tę metodę wywiadu, w której nastąpiło zakończenie przekazywania danych przez osobę fizyczną objętą spisem powszechnym, skutkujące prawidłowym spisaniem tej osoby.

  4c. Do wynagrodzenia rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).

  Aktualnie procedowana jest zmiana do ustawy o NSP 2021, w której, między innymi, projektowana jest jednolita stawka 6 zł brutto za każdą prawidłowo zakończoną ankietę osobową, niezależnie od metody przeprowadzenia wywiadu (bezpośrednio lub telefonicznie).

  Rozwiń artykuł Informacja
 • Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

  Rozwiń artykuł KOMUNIKAT w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych
 • Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

  Wójt Gminy Zagrodno Karolina Bardowska - Gminny Komisarz Spisowy w Zagrodnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

  NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

  Termin składania ofert: od 01 lutego do 09 lutego 2021r.

  Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  - mieć ukończone 18 lat,
  - cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  - posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  - posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  - nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Załączniki do pobrania

  Rozwiń artykuł Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. 

  więcej informacji na: https://spis.gov.pl/ 

  Rozwiń artykuł Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2021-01-05 10:59 Autor : Administrator Data publikacji : 2021-01-05 10:59 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-05 11:00 Osoba modyfikująca : Administrator