Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Zapytanie ofertowe, usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno

Obwieszczenie o opracowaniu Programu ochrony powietrza

informacja dot. wystąpienia ptasiej grypy

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie. Dotyczy: Budowy elektrowni fotowoltaicznej PV Radziechów 1,2,3 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Radziechów, działka nr 662, 542, 541

Zawiadomienie - w sprawie Budowy elektrowni słonecznej z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 787 (obręb 0010) w miejscowości Zagrodno

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dzrzew/krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2017-03-01 09:16 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-03-01 09:16 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-10-14 12:18 Osoba modyfikująca : Administrator