Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Gminna Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

Lokalizacja
Łukaszów, gmina Zagrodno, powiat Złotoryja
Właściciel
Gmina Zagrodno
Status prawny
Własność
Obszar do zagospodarowania
Działka nr 144/1 o powierzchni 36,30 ha, teren byłego lotniska JAR, poza terenami zabudowy mieszkaniowej. Aktualnie dla gminy Zagrodno obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr VII/28/89 Gminnej Rady Narodowej w Zagrodnie z dnia 29.05.1989 roku. Dla działki nr 144/1 położonej we wsi Łukaszów uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Nr XIX/130/96 Rady Gminy w Zagrodnie z dnia 17.05.1996 roku, w której określono przeznaczenie terenu pod lokalizację zespołu przemysłowego, przemysłowo- usługowego, usługowego, składowego i baz magazynowych – związanego z zagospodarowaniem projektowanej strefy ekonomicznej. Mapa będąca wyrysem z planu obejmuje działki nr 144/5 do 144/22 co jest konsekwencją dokonanych podziałów działki 144/1
Spodziewane restrykcje nałożone na sprzedaż
Działalność nie pogarszająca naturalnego środowiska
Uzbrojenie terenu
Energia elektryczna
Stacja transformatorowa i sieć niskiego napięcia
 
Woda
Istnieje możliwość podłączenia z wodociągu wiejskiego – około 700 m
 
Gaz
Stacja redukcyjna gazu około 1200 m
 
Ścieki
Komunalne, istnieje możliwość podłączenia do kanalizacji wiejskiej – około 700 m
 
Grunt
Teren częściowo utwardzony, nie stwierdzono skażenia ekologicznego
 
Dostępność komunikacyjna
Teren położony przy drodze wojewódzkiej nr 328 relacji Złotoryja – Chojnów, około 4 km od autostrady A-4
 
 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-23 16:32 Osoba modyfikująca : Administrator