Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zagrodno z organizacjami pozarządowymi za rok 2022

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zagrodno z organizacjami pozarządowymi za rok 2021

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zagrodno z organizacjami pozarządowymi za rok 2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego p.n. "Przebudowa drogi nr 2612D w m. Zagrodno w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym na działce 102/2 obręb Zagrodno, gmina Zagrodno.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zagrodno z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 2612D w m. Zagrodno - budowa chodnika

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o wydaniu decyzji celu publicznego p.n. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce nr 455/1 obręb Grodziec

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zagrodno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • pdf Obwieszczenie .pdf - Decyzja Wójta Gminy Zagrodno dot. budowy przyłącza elektroenergetycznego SN 20 kV do elektrowni fotowoltaicznych Radziechów oraz Radziechów II , gmina Zagrodno

OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

  • pdf doc01744220191126122537.pdf - Obwieszczenie - Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja odmowna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu ZLT3071 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną na działce nr 455/1 obręb Grodziec Gmina Zagrodno.

Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przełożenie gazociągu Zagrodno

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 455/1 obreb Grodziec, gmina Zagrodno

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 20 KV dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej Radziechów II

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji celu publicznego na budowe stacji bazowej telefonii komórkowej działka nr 270 obręb Wojciechów Gmina Zagrodno

POSTANOWIENIE NR 337/2019 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zagrodno

Obwieszczenie - dotyczy: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie

Obiewszczenie

 

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Ogłoszenia o poszukiwaniu kandydatów do pełnienia roli kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2017-02-23 16:33 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 16:33 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-11-23 10:40 Osoba modyfikująca : Kamila Szczepanowska