Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno
 • Podatki 2023

  Podatek od nieruchomości:
  Uchwała nr LXI.355.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022, poz. 5295)
  https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2022/5295/akt.pdf

  Podatek rolny:
  185,1250 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych
  370,2500 zł od 1 ha gruntów pozostałych
  obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, która wyniosła 74,05 zł za 1 dt (M.P. z 2022, poz. 995).
  https://www.monitorpolski.gov.pl/M2022000099501.pdf

  Podatek leśny:
  71,0996 zł od 1 ha
  obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wyniosła 323,18 zł za 1 m3 (M.P. z 2022, poz. 996).
  https://www.monitorpolski.gov.pl/M2022000099601.pdf

  Podatek od środków transportowych:
  Uchwała nr LXI.356.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022, poz. 5296)
  https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2022/5296/akt.pdf

  Rozwiń artykuł Podatki 2023
 • PODATKI 2023

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2022-11-22 14:10 Autor : Małgorzata Ćwik Data publikacji : 2022-11-22 14:10 Osoba udostępniająca na stronie : Małgorzata Ćwik Data ostatniej modyfikacji : 2022-11-23 10:27 Osoba modyfikująca : Administrator