Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Przetargi

 • WÓJT GMINY ZAGRODNO

  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na okres 29 lat położonych w obrębie Łukaszów,  
  w gminie Zagrodno, w powiecie złotoryjskim w województwie dolnośląskim 
  stanowiących własność Gminy Zagrodno

  Przedmiot przetargu:

  1. Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/31, obręb Łukaszów o pow. 18,2926 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 294 511,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 14.800,00 zł.
  2. Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/32, obręb Łukaszów o pow. 12,0098 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 193 358,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 9.700,00 zł.
  3. Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/33, obręb Łukaszów o pow. 19,2487 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 309 904,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 15.500,00 zł.
  4. Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/34, obręb Łukaszów o pow. 16,7598 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 269 833,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 13.500,00 zł.
  5. Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/35, obręb Łukaszów o pow. 76,6996 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 1 234 864,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 61.800,00 zł.
  6. Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 144/36, obręb Łukaszów o pow. 60,9090 ha, objęta księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3; cena wywoławcza rocznej stawki czynszu: 85 273,00 zł + VAT 23%; wysokość wadium: 4.300,00 zł.

  Przetarg na dzierżawę każdej działki odbędzie się w  siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno w dniu 04 marca 2022 r. zgodnie z kolejnością przedmiotu przetargu: 1/ godz.0800, 2/ godz.0900, 3/ godz.1000, 4/godz.1100, 5/godz.1200. 6/godz.1300

  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości wskazanej przedmiocie przetargu na rachunek depozytowy Urzędu Gminy Zagrodno nr 27 8658 0009 0017 3544 2000 0040 do dnia 1 marca 2022 r. włącznie.

  Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno, strona internetowa Urzędu Gminy Zagrodno: www.zagrodno.eu oraz Biuletyn Informacji Publicznej: http://zagrodno.i-gmina.pl /w zakładce przetargi/.

  Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Zagrodno, w godzinach jego urzędowania, pok. nr 23 lub telefonicznie 76 8773 396.

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

  Więcej
 • Informujemy, że postępowanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zagrodno” prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej Gminy Zagrodno - MARKETPLANET EZAMAWIAJĄCY. 

  Platforma Marketplanet e-Zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

  W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

  Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

  Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

  Lista przetargów PZP -> Aktualne

   

  Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace opublikowany jest na stronie:

  https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

  Więcej
 • Informujemy, że postępowanie pn. „MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH NR 2 ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA(DZIAŁKI 236/1; 918 OBRĘB 0010 ZAGRODNO)” prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej Gminy Zagrodno - MARKETPLANET EZAMAWIAJĄCY. 

  Platforma Marketplanet e-Zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

  W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

  Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

  Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

  Lista przetargów PZP -> Aktualne

   

  Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace opublikowany jest na stronie:

  https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

  Więcej
 • WÓJT GMINY ZAGRODNO

  Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

  Przedmiot przetargu:

  l.p.

  Nr działki

  Powierzchnia (ha)

  Obręb

  Nr księgi wieczystej

  Cena wywoławcza

  Wysokość wadium

  1.

  64/6

  0,2100

  Uniejowice

  LE1Z/00013603/8

  25 600 zł + podatek 23% VAT

  2 000 zł

  Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno w dniu 30 grudnia 2021 r. o godzinie 10.00

  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w odpowiedniej wysokości w gotówce,
  w terminie do dnia 24 grudnia 2021r. włącznie na konto: Urząd Gminy Zagrodno Bank Spółdzielczy w Złotoryi nr 27 8658 0009 0017 3544 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto.

  Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zagrodno oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://zagrodno.i-gmina.pl /w zakładce przetargi a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uniejowice.

  Szczegółowe informacje dot. przedmiotowych nieruchomości można uzyskać  w Urzędzie Gminy Zagrodno nr   tel. 76/ 87 73 396 wew.107 

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

  Więcej
 • Dodano informacje o wyniku przetargów. Informacje w załączniku.

  WÓJT GMINY ZAGRODNO

  ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

  Przedmiot przetargu:

  l.p.

  Nr działki

  Powierzchnia (ha)

  obręb

  Nr księgi wieczystej

  Cena wywoławcza

  Wysokość wadium

  1.

  142/44

  0,1945

  Łukaszów

  LE1Z/00013608/3

  44 160 zł + podatek 23% VAT

  3 500 zł

  2.

  142/45

  0,1990

  Łukaszów

  LE1Z/00013608/3

  45 170 zł + podatek 23% VAT

  3 500 zł

  3.

  142/46

  0,2108

  Łukaszów

  LE1Z/00013608/3

  47 820 zł + podatek 23% VAT

  3 500 zł

  4.

  142/47

  0,3094

  Łukaszów

  LE1Z/00013608/3

  66 620 zł + podatek 23% VAT

  4 000 zł

   

  Przetarg na każdą działkę odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno w dniu 08 listopada 2021 r. zgodnie
  z kolejnością przedmiotu przetargu: 1/ godz.900, 2/ godz.1000, 3/ godz.1100, 4/ godz.1200.

  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w odpowiedniej wysokości wskazanej w tabeli
  w gotówce,  w terminie do dnia 02 listopada 2021r. włącznie na konto: Urząd Gminy Zagrodno Bank Spółdzielczy w Złotoryi nr 27 8658 0009 0017 3544 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto.

  Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zagrodno oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://zagrodno.i-gmina.pl /w zakładce przetargi.

  Szczegółowe informacje dot. przedmiotowych nieruchomości można uzyskać  w Urzędzie Gminy Zagrodno  nr   Tel. 76/ 87 73 396 wew.107 

   

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

  Więcej
 • Informujemy, że postępowanie pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Grodziec; nr ewidencyjny działek: 31/2 i 39 obręb Grodziec; połączenie istniejących dróg gminnych” prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej Gminy Zagrodno - MARKETPLANET EZAMAWIAJĄCY. 

  Platforma Marketplanet e-Zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

  W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

  Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

  Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

  Lista przetargów PZP -> Aktualne

   

  Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace opublikowany jest na stronie:

  https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

  Więcej
 • Informujemy, że postępowanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno” prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej Gminy Zagrodno - MARKETPLANET EZAMAWIAJĄCY. 

  Platforma Marketplanet e-Zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

  W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

  Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

  Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

  Lista przetargów PZP -> Aktualne

   

  Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace opublikowany jest na stronie:

  https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

  Więcej
 • Dodano informacje o wyniku przetargów. Informacje w załączniku.

  Wójt Gminy Zagrodno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Łukaszowie i Olszanicy.

  Przedmiot przetargu:

  l.p.

  Nr działki

  Powierzchnia (ha)

  obręb

  Nr księgi wieczystej

  Cena wywoławcza

  Wysokość wadium

  1.

  142/44

  0,1945

  Łukaszów

  LE1Z/00013608/3

  44 160 zł + podatek 23% VAT

  3 500 zł

  2.

  142/45

  0,1990

  Łukaszów

  LE1Z/00013608/3

  45 170 zł + podatek 23% VAT

  3 500 zł

  3.

  142/46

  0,2108

  Łukaszów

  LE1Z/00013608/3

  47 820 zł + podatek 23% VAT

  3 500 zł

  4.

  142/47

  0,3094

  Łukaszów

  LE1Z/00013608/3

  66 620 zł + podatek 23% VAT

  4 000 zł

  5.

  581/2

  0,0714

  Olszanica

  LE1Z/00013601/4

  15 500 zł + podatek 23% VAT

  1 500 zł

   

  Przetarg na każdą działkę odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno w dniu 13 sierpnia 2021 r. zgodnie
  z kolejnością przedmiotu przetargu: 1/ godz.900, 2/ godz.1000, 3/ godz.1100, 4/ godz.1200, 5/ godz. 1300.

  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w odpowiedniej wysokości wskazanej w tabeli
  w gotówce,  w terminie do 09 sierpnia 2021r. włącznie na konto: Urząd Gminy Zagrodno Bank Spółdzielczy
  w Złotoryi nr 27 8658 0009 0017 3544 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto.

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

  Więcej
 • Informujemy, że postępowanie pn. „MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO NR 10 ZLOKALIZOWANEGO NA RZECE SKORA (DZIAŁKI 236/3; 947 OBRĘB 0010 ZAGRODNO; 455/1; 238 OBRĘB 0008 UNIEJOWICE)” prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej Gminy Zagrodno - MARKETPLANET EZAMAWIAJĄCY. 

  Platforma Marketplanet e-Zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

  W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

  Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

  Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

  Lista przetargów PZP -> Aktualne

   

  Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace opublikowany jest na stronie:

  https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

  Więcej
 • Informujemy, że postępowanie pn. MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH NR 8 ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA (DZIAŁKI 236/1; 101/1 OBRĘB 0010 ZAGRODNO)” prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej Gminy Zagrodno - MARKETPLANET EZAMAWIAJĄCY. 

  Platforma Marketplanet e-Zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

  W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

  Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

  Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

  Lista przetargów PZP -> Aktualne

   

  Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace opublikowany jest na stronie:

  https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

  Więcej
 • Informujemy, że postępowanie pn. „Modernizacja kładki dla pieszych nr 7 zlokalizowanej na rzece Skora (działki 236/1; 238; 947 obręb 0010 Zagrodno)” prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej Gminy Zagrodno - MARKETPLANET EZAMAWIAJĄCY. 

  Platforma Marketplanet e-Zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

  W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

  Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

  Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

  Lista przetargów PZP -> Aktualne

   

  Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace opublikowany jest na stronie:

  https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

  Więcej
 • Informujemy, że postępowanie pn. „MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH NR 1 ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA (DZIAŁKI 236/3; 977 OBRĘB 0010 ZAGRODNO)” prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej Gminy Zagrodno - MARKETPLANET EZAMAWIAJĄCY. 

  Platforma Marketplanet e-Zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

  W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

  Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

  Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

  Lista przetargów PZP -> Aktualne

   

  Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace opublikowany jest na stronie:

  https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

  Więcej
 • Informujemy, że postępowanie pn. „MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH NR 1 ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA (DZIAŁKI 236/3; 977 OBRĘB 0010 ZAGRODNO)” prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej Gminy Zagrodno - MARKETPLANET EZAMAWIAJĄCY. 

  Platforma Marketplanet e-Zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

  W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

  Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

  Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

  Lista przetargów PZP -> Aktualne

   

  Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace opublikowany jest na stronie:

  https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

  Więcej
 • Informujemy, że postępowanie pn. „MMODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH NR 1 ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA (DZIAŁKI 236/3; 977 OBRĘB 0010 ZAGRODNO)” prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej Gminy Zagrodno - MARKETPLANET EZAMAWIAJĄCY. 

  Platforma Marketplanet e-Zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

  W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

  Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

  Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

  Lista przetargów PZP -> Aktualne

   

  Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace opublikowany jest na stronie:

  https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

  Więcej
 • Informujemy, że postępowanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w granicach działek 1054 i 820 w Zagrodnie” prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej Gminy Zagrodno - MARKETPLANET EZAMAWIAJĄCY. 

  Platforma Marketplanet e-Zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

  W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

  Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

  Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

  Lista przetargów PZP -> Aktualne

   

  Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace opublikowany jest na stronie:

  https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

  Więcej
 • Informujemy, że postępowanie pn. „Remont mostu drogowego nr 10 zlokalizowanego na rzece Skora (działki 236/3; 947 obręb 0010 Zagrodno; 455/1; 238 obręb 0008 Uniejowice)” prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej Gminy Zagrodno - MARKETPLANET EZAMAWIAJĄCY. 

  Platforma Marketplanet e-Zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

  W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

  Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

  Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

  Lista przetargów PZP -> Aktualne

   

  Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace opublikowany jest na stronie:

  https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

  Więcej
 • Informujemy, że postępowanie pn. „Remont kładki dla pieszych nr 9 zlokalizowanej na rzece Skora (działki 521; 502; 290; 546/82 obręb 0008 Uniejowice)” prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej Gminy Zagrodno - MARKETPLANET EZAMAWIAJĄCY. 

  Platforma Marketplanet e-Zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

  W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

  Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

  Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

  Lista przetargów PZP -> Aktualne

   

  Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace opublikowany jest na stronie:

  https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

  Więcej
 • Informujemy, że postępowanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pięciu obrębów ewidencyjnych Gminy Zagrodno.” prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej Gminy Zagrodno - MARKETPLANET EZAMAWIAJĄCY. 

  Platforma Marketplanet e-Zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

  W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

  Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

  Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

  Lista przetargów PZP -> Aktualne

   

  Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace opublikowany jest na stronie:

  https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

  Więcej
 • Informujemy, że postępowanie pn. „Remont kładki dla pieszych nr 6 zlokalizowanej na rzece Skora (działki 236/1; 100; obręb 0010 Zagrodno)” prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej Gminy Zagrodno - MARKETPLANET EZAMAWIAJĄCY. 

  Platforma Marketplanet e-Zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

  W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

  Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

  Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

  Lista przetargów PZP -> Aktualne

   

  Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace opublikowany jest na stronie:

  https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

  Więcej
 • Informujemy, że postępowanie pn. „Remont mostu drogowego nr 5 zlokalizowanego na rzece Skora (działki 236/1; 114; 150; 102/2; 101/3 obręb 0010 Zagrodno).” prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej Gminy Zagrodno - MARKETPLANET EZAMAWIAJĄCY. 

  Platforma Marketplanet e-Zamawiający umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

  W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

  Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

  Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

  Lista przetargów PZP -> Aktualne

   

  Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace opublikowany jest na stronie:

  https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

  Więcej
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-09-17 15:43 Osoba modyfikująca : Administrator