Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Budżet Gminy Zagrodno

Budżet Gminy ogółem: 19 033 347 zł

Budżet 2018

 • Uchwała RIO II.56.2018

  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zagrodno przedstawionego w uchwale Rady Gminy Zagrodno nr XXXVI.207.2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

  Więcej
 • Uchwała RIO II.57.2018

  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zagrodno przedstawionej w uchwale Rady Gminy Zagrodno nr XXXVI.206.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno i uchwale nr XXXVI.207.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018r.

  Więcej
 • w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.

  Więcej
 • Uchwała RIO II.282.2017

  w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok

  Więcej
 • Uchwała RIO II.381.2017

  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zagrodno przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

  Więcej

Budżet 2017

Budżet 2016

 • Informacja dotycząca budżetu

  Na podstawie art. 37 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r poz 1870 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości:

  Więcej
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2018-03-01 09:25 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz