Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Budżet Gminy Zagrodno

Budżet Gminy ogółem: 19 033 347 zł

Budżet 2019

 • Uchwała RIO IX_11_2019

  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zagrodno przedstawionej w uchwale Rady Gminy Zagrodno nr III.22.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno i uchwale nr III.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok.

  Więcej
 • Uchwała RIO IX_10_2019

  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zagrodno przedstawionego w uchwale Rady Gminy Zagrodno nr III.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok.

  Więcej
 • Uchwała RIO IX_70_2018

  w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.

  Więcej
 • Uchwała RIO IX_69_2018

  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zagrodno przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

  Więcej
 • Uchwała RIO IX_68_2018

  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno projekcie uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na 2019 rok.

  Więcej

Budżet 2018

Budżet 2017

Budżet 2016

 • Informacja dotycząca budżetu

  Na podstawie art. 37 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r poz 1870 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości:

  Więcej
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-11 11:37 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz