Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Ogłoszenia

 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, obwieszczenie o wydaniu postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

  Więcej
 • dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 na działce 318 obręb Wojciechów

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu śr/c De225 dla proj. zespołu hal magazynowo - dystrybucyjno - produkcyjnych położonego na dz. 452/47 w Okmianach.

  Więcej
 • Wójt Gminy Zagrodno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

  dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3042 z przyłączem energetycznym na działce 143 i części działki 128/2 obręb Modlikowice.

  Więcej
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dot. działki 334 obręb Zagrodno

  Więcej
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dot. działki 146/1 obręb Brochocin

  Więcej
 • Na podstawie uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3042 z przyłączem energetycznym.

  Więcej
 • Zawiadomienie

  „ Budowa elektrowni słonecznej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na  działce nr  ew. 522, 531 (obręb 0007)  w  miejscowości  Radziechów, Gmina Zagrodno”.(proj.Radziechów III)

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 z przyłączem energetycznym.

  Więcej
 • Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy

  dotyczące inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3042 z przyłączem energetycznym.

  Więcej
 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

  Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23.08.2018r.

  Więcej
 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

  Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

   „ Budowa elektrowni słonecznej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na  działce nr  ew. 518, 519 (obręb 0007)  w  miejscowości  Radziechów, Gmina Zagrodno”.(proj.Radziechów II)

   

  Aktualizacja z dnia 14.09.2018r. - Dodano Zawiadomienie Wójta Gminy Zagrodno

  Aktualizacja z dnia 27.09.2018r. - Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Aktualizacja z dnia 09.11.2018r. - Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGRODNO

  Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3042 z przyłączem energetycznym.

  Więcej
 • Obwieszczenie

   „ Budowa elektrowni słonecznej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na  działce nr  ew. 518, 519 (obręb 0007)  w  miejscowości  Radziechów, Gmina Zagrodno”

   

  Aktualizacja z dnia 14.09.2018r. - Dodano Zawiadomienie Wójta Gminy Zagrodno

  Aktualizacja z dnia 27.09.2018r. - Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Więcej
 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób oraz jednostek, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE100SDR11De63.

  Więcej
Data stworzenia : 2017-02-23 16:33 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 16:33 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-04-06 08:24 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz