Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 20 KV dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej Radziechów II

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji celu publicznego na budowe stacji bazowej telefonii komórkowej działka nr 270 obręb Wojciechów Gmina Zagrodno

POSTANOWIENIE NR 337/2019 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zagrodno

Obwieszczenie - dotyczy: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie

Obiewszczenie

 

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Ogłoszenia o poszukiwaniu kandydatów do pełnienia roli kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Ogłoszenia

 • Aktualizacja z dnia 11.09.2019r. - Wyjaśnienia treści SIWZ - I

  Aktualizacja z dnia 13.09.2019r. - Aktualizacja dokumentacji

  Aktualizacja z dnia 16.09.2019r. - Aktualizacja dokumentacji

  Aktualizacja z dnia 18.09.2019r. - Informacja z otwarcia ofert

  Aktualizacja z dnia 11.10.2019r. - Wniosek zamawiającego

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno PP.6733.6.2018.2019.MT z dnia 18 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pn. "Budowa gazociągu śr/c De225 dla proj. zespołu hal magazynowo-dystrybucyjno-produkcyjnych położonego na dz. nr 452/47 w Okmianach"

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno RK.6733.2.2019.MT z dnia 16 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę przyłącza elektroenergetycznego SN 20kV dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej Radziechów

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 68335 PLG_ZAGRODNO_WOJCIECHÓW (44767) wraz z przyłączem energetycznym i utwardzeniem terenu, na działce nr 270 obręb Wojciechów, Gmina Zagrodno.

  Więcej
 • Ogłoszenie - stan zagrożenia suszą

  Ogłoszenie - stan zagrożenia suszą

  Więcej
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW ORAZ SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

  Ogłoszenie nr 569586-N-2019 z dnia 2019-07-04 r. 

  Gmina Zagrodno: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW ORAZ SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Aktualizacja z dnia 31.08.2019 r. - Informacja o wynikach postępowania

  Aktualizacja z dnia 20.08.2019 r. - Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

  Aktualizacja z dnia 18.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - V

  Aktualizacja z dnia 18.07.2019r. - OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ -zm. V

  Aktualizacja z dnia 18.07.2019r. - Formularz cenowy - Formularza oferty Wykonawcy załącznik nr 2a do SIWZ-zm. V 

  Aktualizacja z dnia 17.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - IV

  Aktualizacja z dnia 17.07.2019r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

  Aktualizacja z dnia 17.07.2019r - SIWZ - zmiana terminu składania ofert

  Aktualizacja z dnia 16.07.2019r. - wzór umowy zmiana III - załącznik nr 10 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 16.07.2019r. - Wyjaśnienia treści SIWZ - zmiana III

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - II

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - SIWZ - zmiana II

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r -  OPZ - zmiana - załącznik nr 1 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. -  Formularz oferty Wykonawcy - zmiana - załącznik nr 2 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - Formularz cenowy - załącznik do Formularza oferty Wykonawcy - zmiana - załącznik nr 2a do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego zmiana - załącznik nr 10 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 12.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - I

  Aktualizacja z dnia 12.07.2019r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

  Aktualizacja z dnia 12.07.2019r - SIWZ - zmiana terminu składania ofert

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy dotyczące wydania decyzji nr SKO/PP-421/32/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w przedmiocie ustalenia na rzecz P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 na działce 318, obręb Wojciechów, gmina Zagrodno, oraz przyłącza energetycznego przebiegającego przez działki nr 318 i nr 324/2, obręb Wojciechów

  Więcej
 • O G Ł O S Z E N I E

  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 maja 2019 r.)

  Wójt Gminy Zagrodno

  Karolina Bardowska

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przyłącza elektroenergetycznego SN 20kV dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej Radziechów.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno PP.6733.4.2015.2016.2017.2018.2019.1 z dnia 9 kwietnia 2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 na działce 318 obręb Wojciechów gmina Zagrodno oraz przyłącza energetycznego przebiegającego przez działki nr 318, 324/2 obręb Wojciechów.

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Więcej
 • Obwieszczenie - Modlikowice

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno PP.6733.1.2018.2019.1.MT z dnia 19 marca 2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3042 z przyłączem energetycznym na działce 143 i części działki 128/2 obręb Modlikowice.

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów opinii organów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 , na działce nr 318 obręb Wojciechów gmina Zagrodno oraz przyłącza energetycznego, przebiegającego przez działki nr 318, 342/2 obręb Wojciechów.

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów opinii organów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3042 z przyłączem energetycznym na działce 143 i części działki 128/2 obręb Modlikowice.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, o wydaniu postanowienia o przedłużeniu do dnia 20 kwietnia 2019r terminu załatwienia sprawy dotyczącej postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 z przyłączem energetycznym.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, obwieszczenie o wydaniu postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

  Więcej
 • dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 na działce 318 obręb Wojciechów

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu śr/c De225 dla proj. zespołu hal magazynowo - dystrybucyjno - produkcyjnych położonego na dz. 452/47 w Okmianach.

  Więcej
 • Wójt Gminy Zagrodno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.

   

  Aktualizacja z dnia 27.02.2019r. - Dodano informację o wyniku konkursu ofert

  Więcej
Data stworzenia : 2017-02-23 16:33 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 16:33 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-17 15:45 Osoba modyfikująca : Maria Tarnowska
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz