Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Przetargi

 • Aktualizacja z dnia 11.09.2019r. - Wyjaśnienia treści SIWZ - I

  Aktualizacja z dnia 13.09.2019r. - Aktualizacja dokumentacji

  Aktualizacja z dnia 16.09.2019r. - Aktualizacja dokumentacji

  Aktualizacja z dnia 18.09.2019r. - Informacja z otwarcia ofert

  Aktualizacja z dnia 11.10.2019r. - Wniosek zamawiającego

  Więcej
 • Ogłoszenie - stan zagrożenia suszą

  Ogłoszenie - stan zagrożenia suszą

  Więcej
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW ORAZ SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

  Ogłoszenie nr 569586-N-2019 z dnia 2019-07-04 r. 

  Gmina Zagrodno: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW ORAZ SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Aktualizacja z dnia 31.08.2019 r. - Informacja o wynikach postępowania

  Aktualizacja z dnia 20.08.2019 r. - Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

  Aktualizacja z dnia 18.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - V

  Aktualizacja z dnia 18.07.2019r. - OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ -zm. V

  Aktualizacja z dnia 18.07.2019r. - Formularz cenowy - Formularza oferty Wykonawcy załącznik nr 2a do SIWZ-zm. V 

  Aktualizacja z dnia 17.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - IV

  Aktualizacja z dnia 17.07.2019r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

  Aktualizacja z dnia 17.07.2019r - SIWZ - zmiana terminu składania ofert

  Aktualizacja z dnia 16.07.2019r. - wzór umowy zmiana III - załącznik nr 10 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 16.07.2019r. - Wyjaśnienia treści SIWZ - zmiana III

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - II

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - SIWZ - zmiana II

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r -  OPZ - zmiana - załącznik nr 1 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. -  Formularz oferty Wykonawcy - zmiana - załącznik nr 2 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - Formularz cenowy - załącznik do Formularza oferty Wykonawcy - zmiana - załącznik nr 2a do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego zmiana - załącznik nr 10 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 12.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - I

  Aktualizacja z dnia 12.07.2019r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

  Aktualizacja z dnia 12.07.2019r - SIWZ - zmiana terminu składania ofert

  Więcej
 • O G Ł O S Z E N I E

  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 maja 2019 r.)

  Wójt Gminy Zagrodno

  Karolina Bardowska

  Więcej
 • ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO

  Ogłoszenie nr 535004-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

  Gmina Zagrodno: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Aktualizacja z dnia 09.05.2019r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Aktualizacja z dnia 29.04.2019r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Aktualizacja z dnia 19.04.2019r - Informacja z otwarcia ofert

  Aktualizacja z dnia 16.04.2019r - Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

  Aktualizacja z dnia 16.04.2019r - Dodano modyfikację II SIWZ

  Aktualizacja z dnia 16.04.2019r - Dodano wyjaśnienie treści SIWZ II

  Aktualizacja z dnia 15.04.2019r - Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Aktualizacja z dnia 15.04.2019r - Dodano modyfikację SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.04.2019r - Dodano zmianę treści SIWZ

  Więcej
 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUKASZOWIE

  Ogłoszenie nr 504704-N-2019 z dnia 2019-01-18 r.
   

  Gmina Zagrodno: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUKASZOWIE
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
   

  Aktualizacja z dnia 15.02.2019r - Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Więcej
 • Aktualizacja z dnia 03.01.2019r - Dodano modyfikację SIWZ oraz projekt umowy

  Aktualizacja z dnia 18.01.2019r - Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Więcej
 • OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E
  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten stanowi załącznik do zarządzenia nr 0050.227.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 sierpnia 2018 r.

  Wójt Gminy Zagrodno
  Tadeusz Szklarz

  Więcej
 • OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E
  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten stanowi załącznik do zarządzenia nr 0050.226.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 sierpnia 2018 r.

  Wójt Gminy Zagrodno
  Tadeusz Szklarz

  Więcej
 • OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E
  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten stanowi załącznik do zarządzenia nr 0050.225.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 sierpnia 2018 r.

  Wójt Gminy Zagrodno
  Tadeusz Szklarz

  Więcej

 • Ogłoszenie nr 601937-N-2018 z dnia 2018-08-08 r.

  Gmina Zagrodno: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu dz. nr 198 i 199
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Więcej
 • Ogłoszenie nr 591893-N-2018 z dnia 2018-07-19 r.

  Gmina Zagrodno: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu dz. nr 198 i 199
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Więcej
 • Ogłoszenie nr 591235-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.

  Gmina Zagrodno: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modlikowice – Radziechów dz. nr 178, nr 432
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Więcej
 • Ogłoszenie nr 589579-N-2018 z dnia 2018-07-16 r.

  Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH NA ZAMKU GRODZIEC POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ W GÓREJ SALI (KSIĄŻĘCEJ) ORAZ WYKONANIE WRÓT BRAMY NA PODZAMCZU I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU MURU LAPIDARIUM I ETAP: WYKONANIE OKIEN I WRÓT Z OBRAMOWANIEM Z PIASKOWCA
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Więcej
 • Modernizacja drogi dojazdowej w Brochocinie dz. nr 347  Ogłoszenie nr 588935-N-2018 z dnia 2018-07-13 r.

  Gmina Zagrodno: Modernizacja drogi dojazdowej w Brochocinie dz. nr 347
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Więcej
 • OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E
  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu. Wykaz ten stanowi załącznik do zarządzenia nr 0050.217.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 lipca 2018 r.

  Wójt Gminy Zagrodno
  Tadeusz Szklarz

  Więcej
 • PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH NA ZAMKU GRODZIEC POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ W GÓREJ SALI (KSIĄŻĘCEJ) ORAZ WYKONANIE WRÓT BRAMY NA PODZAMCZU I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU MURU LAPIDARIUM

  I ETAP: WYKONANIE OKIEN I WRÓT Z OBRAMOWANIEM Z PIASKOWCA

  Więcej

 • Ogłoszenie nr 577886-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.

  Gmina Zagrodno: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie dz. nr 581
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Więcej
 • Modernizacja drogi dojazdowej w Brochocinie dz. nr 347  Ogłoszenie nr 569452-N-2018 z dnia 2018-06-07 r.

  Gmina Zagrodno: Modernizacja drogi dojazdowej w Brochocinie dz. nr 347
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Więcej
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-09-05 09:35 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz