Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Przetargi

 • OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E
  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu na okres do 3 lat (załącznik do zarządzenia nr 0050.198.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 lutego 2018 r.)

  Więcej
 • OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E

  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do:
  1) sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy (załącznik do zarządzenia nr 0050.188.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 stycznia 2018 r.)
  2) sprzedaży w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.189.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 stycznia 2018 r.)
  3) sprzedaży w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.190.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 stycznia 2018 r.)
  4) sprzedaży w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.191.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 stycznia 2018 r.)
  5) dzierżawy w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.192.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 stycznia 2018 r.)

  Więcej
 • Ogłoszenie nr 503612-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.
   

  Gmina Zagrodno: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. nr 585 i 566
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Więcej
 • OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E

  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników (załącznik do zarządzenia nr 0050.178.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2017 r.)
   

  Więcej
 • OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E

  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat (załącznik do zarządzenia nr 0050.173.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 listopada 2017 r.)

  Więcej
 • Ogłoszenie nr 617213-N-2017 z dnia 2017-11-16 r.

  Gmina Zagrodno: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZAGRODNIE
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

   

  Aktualizacja z dnia 29.12.2017r - Informacja o wyborze oferty

  Więcej
 • OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E

  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat (załącznik do zarządzenia nr 0050.171.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 listopada 2017 r.)

  Więcej

 • Ogłoszenie nr 613612-N-2017 z dnia 2017-11-09 r.
   

  Gmina Zagrodno: Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego dla sportowców, Radziechów dz. 137
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Więcej
 • OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E                                                                                                                                                                           Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres    21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat (załącznik do zarządzenia nr 0050.166.2017 Wójta Gminy Zagrodno      z dnia 23 października 2017 r.)

  Więcej
 • OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E                                                                                                                                                                             Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres
  21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat (załącznik do zarządzenia       nr 0050.165.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 października 2017 r.)

  Więcej
 • Ogłoszenie nr 603160-N-2017 z dnia 2017-10-17 r.

  Gmina Zagrodno: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZAGRODNIE
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Więcej
 • Ogłoszenie nr 600302-N-2017 z dnia 2017-10-11 r.

  Gmina Zagrodno: Przebudowa drogi do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zagrodnie stanowiącej działki nr 815/20 i 815/9
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Więcej

 • Ogłoszenie nr 599861-N-2017 z dnia 2017-10-10 r.
   

  Gmina Zagrodno: Przebudowa drogi osiedlowej w Łukaszowie stanowiącą działkę nr 140/38
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Więcej
 • Ogłoszenie nr 574770-N-2017 z dnia 2017-08-22 r.

  Gmina Zagrodno: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZAGRODNIE
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Więcej
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

  WÓJT GMINY ZAGRODNO

  OGŁASZA

  NIEOGRANICZONY USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH

  Aktualizacja: dodano sprostowanie do przetargu

  Aktualizacja: Informacja o wyniku przetargu z dnia 19.09.2017r.

  Więcej
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-12 13:46 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz