Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Nabór na nowe stanowiska

 • 1. Wymagania niezbędne (formalne):

  1. spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
  2. wykształcenie wyższe (administracja, ekonomia)
  3. doświadczenie zawodowe – co najmniej 1 rok pracy w administracji publicznej,
  4. znajomość przepisów z zakresu ustaw o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, ordynacja podatkowa, o podatku rolny, o podatkach i opłatach lokalnych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, kodeks postępowania administracyjnego,
  5. znajomość obsługi komputera

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

  Więcej
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-28 10:42 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz