Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Do zadań stanowiska ds. obywatelskich należy:


 

1) dokonywanie zameldowania i wymeldowania obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy, 
 

2) prowadzenie w systemie informatycznym i kartotecznym :

a) zbioru danych stałych mieszkańców Gminy,

b) zbioru danych byłych mieszkańców,

c) zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące,

d) zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy do 3 miesięcy,

e) ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

3) wprowadzanie do dokumentacji ewidencji ludności danych o urodzeniach,zgonach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk i danych dotyczących obowiązku wojskowego 
 

4) ewidencjonowanie pobytu cudzoziemców. 
 

5) udostępnianie upoważnionym osobom i podmiotom danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i dowodów osobistych, 
 

6) wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania, 
 

7) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych, sporządzanie formularzy 
i wysyłanie ich do centrum personalizacji dokumentów w formie elektronicznej,

8) wydawanie dowodów osobistych,

9) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,

10) prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizacja, 
 

11) sporządzanie wykazów przedpoborowych i poborowych dla potrzeb rejestracji i poboru, 
 

12) przygotowywanie dla dyrektorów szkół aktualnych informacji o stanie i zmianach dzieci 
i młodzieży w wieku od 3-18 lat, 
 

13) udzielanie i cofanie pozwoleń na organizowanie zbiórek publicznych, imprez masowych
i zabaw publicznych, 
 

14) prowadzenie postępowań w sprawach zgromadzeń.

Data stworzenia : 2017-02-27 20:44 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-27 20:44 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-27 20:45 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz