Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

INFORMACJA O WYNIKU NABORU W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, 59-516 ZAGRODNO 52 na stanowisko ds. opłat komunalnych w referacie finansów

Drukuj
1 2 3

Informujemy,   że   w   wyniku  zakończenia  procedury naboru  na w/w stanowisko  nie została zatrudniona żadna osoba .

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat spełniający wymogi formalne nie wykazał się wiedzą, która była wymagana w ogłoszeniu o naborze.                                                                                                                                                                                      

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                  Tadeusz Szklarz

Zagrodno, dnia 07.09.2017 r.


Data wytworzenia: 2017-09-07 11:17 Autor: Urszula Kindler Data publikacji: 2017-09-07 11:17 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-07 Osoba modyfikująca: Tomasz Sarkowicz
Data stworzenia : 2017-02-23 13:55 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:55 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-16 22:22 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz