Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro.

Drukuj
1 2 3

Wykonanie zadania remontowego pn. " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radziechów dz.nr 96

Aktualizacja z dnia 19.07.2018r. - Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty


Data wytworzenia: 2018-06-20 09:58 Autor: Jan Patron Data publikacji: 2018-06-20 09:58 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-19 Osoba modyfikująca: Tomasz Sarkowicz
Data stworzenia : 2017-03-06 10:04 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-03-06 10:04 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-07-06 11:06 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz