Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym" zmieniono dnia: 2017-08-18 11:52 przez: Kamila Szczepanowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym" zmieniono dnia: 2017-08-18 11:45 przez: Kamila Szczepanowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym" zmieniono dnia: 2017-08-17 10:12 przez: Kamila Szczepanowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym" stworzono dnia: 2017-08-17 10:09 przez: Kamila Szczepanowska
 • Artykuł : "Wykonanie zadania remontowego pn. „Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej w Zagrodnie dz.nr 281"" stworzono dnia: 2017-08-16 11:43 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Wykonanie zadania remontowego pn. „Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej w Grodźcu dz.nr 109"" stworzono dnia: 2017-08-16 11:42 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2017-08-16 11:17 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2017-08-14 11:15 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2017-08-14 11:14 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2017-08-14 11:13 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2017-08-14 11:09 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Ogłoszenie" zmieniono dnia: 2017-08-11 10:27 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Ogłoszenie" stworzono dnia: 2017-08-11 10:25 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 0050.154.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 sierpnia 2017 r." stworzono dnia: 2017-08-10 10:20 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 765 w miejscowości Olszanica, gm. Zagrodno"" zmieniono dnia: 2017-08-08 10:59 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 585 w miejscowości Olszanica, gm. Zagrodno"" zmieniono dnia: 2017-08-08 10:59 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 0050.153.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 lipca 2017 r." stworzono dnia: 2017-08-08 10:51 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Uchwała nr XXXI.184.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 lipca 2017r. " stworzono dnia: 2017-08-08 10:42 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Uchwała nr XXXI.183.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 lipca 2017r. " stworzono dnia: 2017-08-08 10:40 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Uchwała nr XXXI.182.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 lipca 2017r. " zmieniono dnia: 2017-08-08 10:36 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Uchwała nr XXXI.182.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 lipca 2017r. " zmieniono dnia: 2017-08-08 10:36 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Uchwała nr XXXI.182.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 lipca 2017r. " stworzono dnia: 2017-08-08 10:35 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. opłat komunalnych w referacie finansów" zmieniono dnia: 2017-08-08 10:16 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. opłat komunalnych w referacie finansów" zmieniono dnia: 2017-08-08 10:16 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. opłat komunalnych w referacie finansów" zmieniono dnia: 2017-08-08 10:14 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. opłat komunalnych w referacie finansów" zmieniono dnia: 2017-08-08 10:12 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. opłat komunalnych w referacie finansów" stworzono dnia: 2017-08-08 10:10 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Protokół Nr XXX.2017 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 27 czerwca 2017r " zmieniono dnia: 2017-08-07 11:15 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Protokół Nr XXX.2017 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 27 czerwca 2017r " stworzono dnia: 2017-08-07 11:15 przez: Tomasz Sarkowicz
 • Artykuł : "Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.06.2017" stworzono dnia: 2017-08-07 08:35 przez: Tomasz Sarkowicz
Data stworzenia : 2017-02-23 12:31 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 12:31 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-08-16 11:17 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz