Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem oświatowym po byłej szkole podstawowej w Radziechowie.

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. z 2021 r. Dz. U. Poz. 2213) oraz Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344).

WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem oświatowym po byłej szkole podstawowej w Radziechowie stanowiącej własność Gminy Zagrodno w obrębie Radziechów

Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 443/1 w obrębie geodezyjnym Radziechów o powierzchni 3 993 m2, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi KW: LE1Z/00040264/7 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem:

 

27-12-2023 dodano informację o wyniku


Data wytworzenia: 2023-10-18 15:02 Autor: Mateusz Iwiński Data publikacji: 2023-10-18 15:02 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Iwiński Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-29 Osoba modyfikująca: Mateusz Iwiński
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2017-02-23 14:24 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 14:24 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-08-24 20:21 Osoba modyfikująca : Administrator