Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

PODATKI 2024

Podatek od nieruchomości:

Uchwała nr LXXIII.454.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2023, poz. 6026)

https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2023/6026/akt.pdf

Podatek rolny:

224,0750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych

448,1500 zł od 1 ha gruntów pozostałych

obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, która wyniosła 89,63 zł za 1 dt (M.P. z 2023, poz. 1129).

https://www.monitorpolski.gov.pl/ D2023000112901.pdf

Podatek leśny:

72,0346 zł od 1 ha

obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która wyniosła 327,43 zł za 1 m3 (M.P. z 2023, poz. 1130).

https://www.monitorpolski.gov.pl/ M2023000113001.pdf

Podatek od środków transportowych:

Uchwała nr LXI.356.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022, poz. 5296)

https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2022/5296/akt.pdf

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2024-01-08 12:57 Autor : Małgorzata Ćwik Data publikacji : 2024-01-08 12:57 Osoba udostępniająca na stronie : Małgorzata Ćwik Data ostatniej modyfikacji : 2024-01-08 13:04 Osoba modyfikująca : Małgorzata Ćwik