Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Podatki 2021

Podatek od nieruchomości:

Uchwała nr XXIX.175.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020, poz. 6232)

https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/6232/akt.pdf

 

Podatek rolny:

- 146,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych

- 292,7500 zł od 1 ha gruntów pozostałych

obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, która wyniosła 58,55zł za 1 dt (M.P. z 2020, poz. 982).


 

Podatek leśny:

- 43,3048 zł od 1 ha

obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., która wyniosła 196,84 zł za 1 m3 (M.P. z 2020, poz. 983).


 

Podatek od środków transportowych:

Uchwała nr XV.92.2019. Rady Gminy Zagrodno z dnia 8 listopada 2019 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019, poz. 6670)

https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2019/6670/akt.pdf


 

 

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2022-01-10 18:52 Autor : Administrator Data publikacji : 2022-01-10 18:52 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2022-11-22 14:10 Osoba modyfikująca : Administrator