Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Podatki 2020

Podatek od nieruchomości:

Uchwała nr XV.91.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019, poz. 6669)

https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2019/6669/akt.pdf

 

Podatek rolny:

- 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych

- 292,30 zł od 1 ha gruntów pozostałych

obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, która wyniosła 58,46zł za 1 dt (M.P. z 2019, poz. 1017).


 

Podatek leśny:

- 42,7328 zł od 1 ha

obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., która wyniosła 194,24 zł za 1 m3 (M.P. z 2019, poz. 1018).


 

Podatek od środków transportowych:

Uchwała nr XV.92.2019. Rady Gminy Zagrodno z dnia 8 listopada 2019 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019, poz. 6670)

https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2019/6670/akt.pdf

 

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2022-01-10 18:51 Autor : Administrator Data publikacji : 2022-01-10 18:51 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2022-11-22 14:10 Osoba modyfikująca : Administrator