Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat fragmentu działki 30/2 położonej w obrębie Jadwisin, w gminie Zagrodno, w powiecie złotoryjskim, o powierzchni 4 500 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37, ust 4, art. 38 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2021.1899) oraz Uchwały nr LXVIII.411.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 maja  2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat fragmentu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagrodno, położonej w Jadwisinie oznaczonej jako działka nr 30/2.

WÓJT GMINY ZAGRODNO

OGŁASZA

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat fragmentu działki 30/2 położonej w obrębie Jadwisin, w gminie Zagrodno, w powiecie złotoryjskim, o powierzchni 4 500 m2
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

24-08-2023 r. dodano informację o wyniku przetargu


Data wytworzenia: 2023-07-13 15:27 Autor: Mateusz Iwiński Data publikacji: 2023-07-13 15:27 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Iwiński Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-24 Osoba modyfikująca: Mateusz Iwiński
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2017-02-23 14:24 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 14:24 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-08-24 20:21 Osoba modyfikująca : Administrator