Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonym zarządzeniem nr 0050.40.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 1 kwietnia 2022 r., Wójt Gminy Zagrodno zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego", w tym:

- 3 szt. notebooków,

- 2 szt. komputerów typu AIO (All in One)

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

 

Szczegóły w załącznikach

27.07.2023 r. - dodano Informację z otwarcia ofert.

04.08.2023 r. dodano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data wytworzenia: 2023-07-18 15:34 Autor: Monika Dyrkacz Data publikacji: 2023-07-18 15:34 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Dyrkacz Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-04 Osoba modyfikująca: Monika Dyrkacz
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2017-02-23 14:24 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 14:24 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-08-24 20:21 Osoba modyfikująca : Administrator