Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ, SPORTU, PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Skład osobowy Komisji: 

1. Jan Kotylak – Przewodniczący Komisji
2. Tomasz Herbut – Zastępca Przewodniczącego
3. Paweł Kalinowski – członek
4. Anna Senko – członek
5. Izabela Grabka – członek
6. Stanisław Olechowski  członek


Do zakresu działania komisji należą sprawy :

1) szkolnictwa podstawowego, opieki przedszkolnej oraz kształcenia , wychowania dzieci i młodzieży,

2) tworzenia i upowszechniania kultury,

3) kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

4) organizacji zadań ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz pomocy rodzinie,

5) profilaktyki uzależnień,

6) ogłaszania i przeprowadzania referendów,

7) identyfikowania zagrożeń i patologii społecznych, w tym podejmowanie działań w celu minimalizacji ich skutków,

8) bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, ruchu drogowego i ochrony przeciwpożarowej,

9) opiniowanie projektów uchwał w zakresie zagadnień będących przedmiotem zakresu działań komisji


Data wytworzenia: 2018-12-12 10:29 Autor: Administrator Data publikacji: 2018-12-12 10:29 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-07 Osoba modyfikująca:
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2017-02-27 11:25 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-27 11:25 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2022-10-06 12:02 Osoba modyfikująca :