Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Terminy w ponownym głosowaniu

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020 roku o ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 roku

Protokoły wyników głosowania w obwodach Gminy Zagrodno w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2020 roku

Materiał szkoleniowy dla obwodowych komisji wyborczych

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych

Udostępnianie spisu wyborców

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zagrodno

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz losowaniu kandydatów

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno

Informacja - zgłaszanie kandydatów do komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja - zgłaszanie kandydatów do komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczych będą przyjmowane do dnia 12 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Zagrodno w godzinach 8.00-12.00.

W dniu 12 czerwca 2020 r zgłoszenia będą przyjmowane do godziny 12.00.  Przed  złożeniem dokumentów należy powiadomić o tym fakcie telefonicznie pod numer telefonu: 768773396 wew. 102.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r.

Zgłoszeń do komisji, pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonują na drukach określonych zgodnie z Uchwałą nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Ponadto, wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej za pośrednictwem urzędu, komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego.

Dyżur Urzędnika Wyborczego w dniu 12 czerwca 2020 roku

DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO

 

W piątek 12 czerwca 2020 roku w godz. 9.00 – 12.00  w Urzędzie  Gminy Zagrodno dyżur będzie pełnił Urzędnik Wyborczy.

Kontakt pod nr telefonu 768773396 w.102          

 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ws. wyborów Prezydenta Rzeczypospoliej Polskiej

Udostępnienie spisu wyborców

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 roku o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze dotyczącą możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz o terminie losowania

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja Wójta w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2020-02-12 11:50 Autor : Data publikacji : 2020-02-12 11:50 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-13 10:43 Osoba modyfikująca :